Ferragnes

Hasat Zamanı: Eylülün 3. haftası

Tozlayıcı : Ferraduel, Ferrastar, Tuono

Ağaçları orta güçlü büyür. Dallanma seyrektir. Çok Verimlidir. Bademlerinin kalitesi ile dikkat çekmektedir. Meyveye çabuk yatar , iri dış kabukları serttir ve geç çiçeklenen bir çeşittir. İç randıman %40 – 45 , çift badem oranı ise % 1 – 2’dir.

Texas

Hasat Zamanı: Eylülün2. ve 3. haftası

Tozlayıcı : Nonpareil

Ağaçları Kuvvetli ve dikine büyür. Verimlidir. Meyveleri hafif uzunumsu ve şişkindir. Kabuğu yumuşaktır. İç randıman %45 – 50 ,çift badem oranı % 20-30’dur.

Nonpareil

Hasat Zamanı: Eylülün 2. haftası

Tozlayıcı : Texas

Ağaçları Kuvvetli ve dikine gelişir. Çok Verimlidir. Meyveleri hafif uzunumsu ve şişkindir. Meyve kabuğu orta sertliktedir. İç randıman % 55-60, çift badem oranı % 5-6’dır.

Ferraduel

Hasat Zamanı: Eylülün 2. haftası

Tozlayıcı : Ferragnes , Ferrastar

Ağaçları orta kuvvetle yayvan gelişir. Verimlidir. Geç çiçek açar. Bademlerin kalitesi yüksektir. Meyve iri – orta büyüklükte meyve kabuğu serttir. İç randıman %30 – 35 , çift badem oranı ise %1’dir